Техниката е обслужващата част на хирургията. Мозъкът и мисълта са единствените, които формират хирурга.

Автобиография


д-р Лъчезар Стоянов Танчев, д.м.


Образование:

•Средно образование: Гимназия с преподаване на чужди езици - Плевен
•Медицински Университет – София
•Специалност: „Акушерство и гинекология” 
•Доктор по медицина 
  Академични позиции:

•Главен асистент, Катедра „Акушерство и гинекология”, клиника по Онкогинекология - УМБАЛ Плевен

Специализации и курсове:
 • Console surgeron, da Vinci® Surgical system, Istanbul, Acibadem University, Turkey, 2017
 • Off-site training Patient-side assistant, da Vinci® Surgical system, IRCAD-EITS, Strassbourg, France, 2010
 • Колпоскопия 
 • Лапароскопия в гинекологията 1во и 2ро ниво
 • Хистероскопия 
 •  Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“
 •  Актуални проблеми на педагогиката и андрагогиката
 •  Ехография в акушерството и гинекологията
 • Диагностична и оперативна Хистероскопия 
 • Практически курс по урогинекология, Дрезден, Германия, 2017
 • Практически курс относно оперативно лечение на свличане на женските полови органи Eichstätt, Германия, 2018
 • Курс за напреднали по тотална лапароскопска хистеректомия, миомектомия, ендометриоза, Виена, Австрия, 2019
 Преподавателска дейност:

•Пълен лекционен курс по Акушерство и Гинекология за целите на Англоезично обучение на студенти по медицина - МУ-Плевен
•Лектор в курсовете по Лапароскопия в Гинекологията към ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен
•Практически занятия по акушерство и гинекология на студенти медици, стажант лекари

Научни интереси:
•Профилактика и лечение на гинекологичните и онкогинекологичните заболявания;
•Оперативна гинекология;
•Минимално-инвазивна хирургия (лапароскопия, хистероскопия, роботизирана хирургия);
•Репродуктивно здраве и контрацепция;
•Менопауза

•Публикации в български списания над 40
•Публикации в чуждестранни списания - над 60
Членство в научни организации:

•Български лекарски съюз.
•Българско дружество по акушерство и гинекология
•Българска асоциация по ултразвук в медицината
 • SERGS - Society of European Robotic Gynecologic Surgery
 • SEERSS - South East European Robotic Surgery Society
 • SLS - Society of Laparoscopic Surgery

Езикова подготовка :

•Немски език;
•Английски език;
•Румънски език;
•Испански език;
•Френски език;
•Руски език.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg