Техниката е обслужващата част на хирургията. Мозъкът и мисълта са единствените, които формират хирурга.

Отстраняване на киста на яйчник

Разделът е в процес на разработка.
С ехографското изследване в съвременната практика все по-често се диагностицират т.нар кисти на яйчника. Най-често "кистите" са доброкачествени и са резултат от процесите управляващи менструацията. Такива киста имат гладки външни и вътрешни стени, изпълнени са с бистра (ехонегативна) течност и обикновенно са с размери до 4-5 см. Те имат тенденцията да изчезват от само себе си, поради което наблюдението им, понакога подпомогнато от гестагени е правилният подход. При по-големи кисти - над 5см, наблюдавани кисти повече от 3 месеца, клинични и ехографски данни за ендометриоза, както и пролиферативен полюс, на без признаци за злокачественост, е необходимо кистата да бъде отстранена. При млади жени със съхранена яйчникова тъкан и без съмнения за злокачественост е редно яйчника да бъде съхранен и да се извърши кистектомия. Понякога, яйчниковата тъкан е изцяло унищожена от кистата, което може да наложи отсраняване на яйчника/и маточната тръба. Операцията може да бъде извършена лапароскопски и с лапаротомия, в зависимост от индивидуални особености на пациента, размерите на кистата и съмнение за злокачественост. Съвременната медицина препоръчва първия подход, като минимално травматичен за жената.
При диагностициране на киста на яйчника е необходима клинична (гинекологичен преглед), образна (ехографска/ЯМР/КАТ) и лабораторна (туморни маркери - CA 125, He4 и др.; кръвна картина) оценка на находката.   
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg