Техниката е обслужващата част на хирургията. Мозъкът и мисълта са единствените, които формират хирурга.

Конизация на маточната шийка

Конизацията на маточната шийка е операция, която се извършва през влагалището. Най-честата причина за конизация са предраковите изменения на маточната шийка. Те могат да бъдат установени с цитонамазка, колпоскопия и потвърдени с биопсия (хистологично изследване). 
Оператинвата интервенция се състои в изрязване на конус от маточната шийка, който обхваща т.нар. зона на трансформация в която възникват болестните промени. Конусът навлиза и в дълбочина, като се изрязва и част от цервикалния канал. Дълбочината на конуса варира в зависимост от степента на болестните промени, възрастта и намерението за бъдеща бременност. След изрязване на конуса, същия подлежи на подробно патохистологично изследване. В зависимост от резултата, поведението е:
1. При лека до тежка дисплазия (предрак) и незасегнати резекционни граници на конуса, операцията от диагностична се превръща в лечебна процедура. Необходимо е по-често проследяване селд операцията (цитологично и колпоскопия), по преценка на лекуващия Ви лекар. Повечето пациентки, провеждали редовно профилактични гинекологични прегледи са в тази група.
2. Налице е засягане на границите на изрязания конус. Причината е прекомерно разпространение на диспалзията или недостатъчно голям конус. В този случай е необходимо повтараяне на интервенцията с изрязване на по дълбок конус. Отстраняването на прекалено голям конус при жени с репродуктивни намерения крие риск от по-чести аборти или преждевремнно раждане.
3. Установен е участък с инвазивен карцном на маточната шийка. В този случай следва отсраняване на матката, в различен обем според дълбочината на инвазия(навлизане в подлежащата тъкан) и съответно стадия. В редки случаи при микроинвазия и чисти резекционни линии на конуса, може да се изчака скорошно забременяване и отстраняване на матката след раждането. При пациентки със силно желание за забременяване и начален рак на маточната шийка(при определени условия) може да бъде извършена органосъхраняваща радикална операция (т.нар. трахелектомия). 

Техника

Съществуват различни техники за извършване на интервенцията:
1.Бримкови ексцизии -LEEP(loop electrical excision procedure) - Използват се различни модели бримки, пригодени за целта; LLETZ(large loop excision of the transformation zone) т.е. широка бримкова ексцизия на зоната на трансформация. Методът е широко използван в практиката. Извършва се с локално обезболяване и в амбулаторни условия. Предимства: Краткотрайна интервенция, добре оформен конус според необходимостта,  с много  добър ефект по отношение на въстановяване на маточната шийка.
2. Лазерна конизация - Посредством лазерен лъч се изрязва конус от маточната шийка и се изпраща за хистологично изследване. Прецизен метод, който извършваме в амбулаторни условия с местно обезболяване. Лазерния лъч преминавайки през тъканите има кръвоспиращ ефект. Регенериращия ефект е причината за много доброто заздравяване впоследствие.
2. Класическа конизация - със скалпел се изрязва конус от видимата част на маточната шийка. Извършва се под обща анестезия, най-често в болнични условия.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg