Техниката е обслужващата част на хирургията. Мозъкът и мисълта са единствените, които формират хирурга.

Роботизирана радикална хистеректомия при рак на маточната шийка собствен опит

Роботизирана хирургия

През 1921 г. чешкият писател Карел Чапек за пръв път използва термина робот в своята пиеса Универсалните роботи на Росъм. Чешката дума „robota“ означава насилствен, робски труд. От тогава до днес роботите от примитивни уреди изпълняващи определена функция, еволюираха до системи изпълняващи сложни задачи. Първият робот в хирургичната практика е използван през 1985 г. за извършване на неврохирургични биопсии, а неговото име е PUMA 560. Следва разработването и въвеждането в практиката на роботи с различни по сложност функции и в разнообразни сфери на лекарската практика(PROBOT, ROBODOC, AESOP TM 1000, Da Vinci, Zeus, CyberKnife®, Da Vinci S, Da Vinci SI и др.).


С въвеждането на асистирана с робот хирургия, се създаде нов тип минимално инвазивно оперативно лечение, предлагащо ефективна, щадяща пациента алтернатива на отворената и лапароскопската хирургия. Възможността за извършване на сложни оперативни интервенции, се съчетава със значително намаляване на кръвозагубата и извършените хемотрансфузии, следоперативната болка, бързата дехоспитализация и завръщане към нормалния ритъм на живот. Благодарениe на добрата резолюция, триизмерния образ и 10-12 кратното оптично увеличение на оперативното поле, се постига прецизност и сигурност на хирургичната интервенция (фиг.1).


Роботизирана хирургия
Фиг.1 Оптична система система за триизмерен образ на системата Da Vinci

Манипулирането в „гъвкава“ среда отговаряща на индивидуалните изисквания на хирурга, осигуряват ергономичност и създават условия за максимална концентрация върху поставената цел.Системата Da Vinci и инструментите с интегрираната EndoWrist® технология предлагат максимална свобода на движение, дори и в трудно достъпни области (фиг.2). Тези преимущества са от особено значение при лечението на онкологичните заболявания, тъй като позволяват максимална радикалност, съчетана с минимална травма на съседните органи, кръвоносни съдове и нерви.


Роботизирана хирургия

Фиг. 2 EndoWrist® технология – гъвкав дистален край на инструментите

Асистираната с робот хирургия в САЩ, а вече и в Европа с предимствата които предлага, вече заема своето място в стратегията за борба с раковите заболявания. При необходимост от провеждане на лечение, допълващо опертивното (лъче-, химиотерапия), бързото възстановяване, без усложнения е от особено значение.

Първата хирургична интервенция асистирана от системата Да Винчи е холецистектомия, извършена през 1997 г. от Jacques Himpens и Guy Cardier в Брюксел, Белгия. На 07.09.2001г. е извършена първата трансатлантическа роботизирана холецистектомия от френски хирурзи намиращи се в Ню Йорк на 68 годишна пациентка намираща се в Страсбург, Франция[1]. Интервенцията е наречена операция на Линдберг, северно-американски пилот извършил първия успешен трансатлантически полет  (20-21.05.1927). Така мечтата за извършване на операции от разстояние се осъществи и се приложи на практика концепцията за телемедицина. 

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg