Техниката е обслужващата част на хирургията. Мозъкът и мисълта са единствените, които формират хирурга.

Гинекологичен преглед

Посещението при акушер-гинеколога, е свързано с различни за всеки пациент емоции, поради естеството на проблема и изследваната област. Прегледът се състои от няколко основни части и задълбочаването върху всяка от тях, както от страна на лекаря, така и от страна на пациента са от ключово значение за поставяне на правилната диагноза и адекватното лечение, или за установяване на "нормата". 

Анамнеза - Беседа
В тази част лекаря разговаря с пациентката, като изслушва нейните оплаквания, разпитва я за съпътстващи и минали заболявания и прекарани операции. Тъй като голяма част от заболяванията са свързани с наследствено предразположение, е необходимо да съобщите за заболяване на ваши близки. 
Важно за гинекологичната консултация е кога е започнало последното менструално кървене (т.нар първи ден на последна редовна менструация). Редовно нанасяйте в вашия менструален календар дните в които сте имали кървене. Това може да помогне за поставяне на диагнозата.
С помощта на вашия гинеколог, обсъдете тревожните промени касаещи здравето Ви.

Класическият гинекологичен преглед се състои в оглед на външните полови органи, поставяне на интструмент, наречен спекулум, с който могат да бъдат огледани и влагалището и маточната шийка.
Следва бимануално вагинално туширане, с който лекаря оценява анатомичните взаимоотношения между органите в малкия таз, установява наличие на бременност или на болестни изменения на половите органи. Прегледът и палпацията на яйчниците, често е свързан с известно чувство на дискомфорт. Наличието на остра или силна болка, обаче не е нормално. Съобщете на лекаря Ви ако усетите такава.

Бимануален трансвагинален преглед

Гинекологичен преглед
Лабораторни методи
По време на гинекологичния преглед могат да бъдат взети проби за допълнителни изследвания в лаборатория. Най-често извършваните изследвания са:

Цитологично изследване (цитонамазка, течнобазирана цитология-LBC) - Скринингов тест за наличие на предрак и рак на маточната шийка. Със специална четка се зима се материал както от видимата през влагалището част на маточната шийка, така и от частта която не можем да видим - ендоцервикс. Материалът се фиксира върху предметно стъкло и се изпраща за обработка и разчитане от специалист патоанатом-цитолог. Най-популярната у нас класификационна система е на Папаниколау. Тя има пет основни групи. Големият процент от пацентки се причисляват към първа и втора група. Цитологично сигнализирани са пациентките от 3та група, т.е. те трябва да бъдат консултирани от гинеколог с онкологична насоченост. 4та и 5та група най-често са налични при тежка степен на дисплазия(предрак) или рак на маточната шийка.

HPV тестуване - Секрет от маточната шийка може да бъде изследван посредством специфични ДНК китове за наличие на определени типове HPV вируси. Изследват се най-често срещаните в нашата популация вируси, но все пак трябва да се знае че броят щамове на човешкият папиломен вирус е извънредно голям. 

Микробиологично изследване - При наличие на бяло течение, може да се наложи изследването му от микробиолог. Използват се специални среди, с които материала се пренася до микробиологична лаборатория. Там те се посяват в хранителни среди и специалист микробиолог може да определи какви бактерии, респ. гъбички  имате и съответно да определи какъв медикамент е най подходящ.

Кръвни изследвания - При част от пациентите и в зависимост от оплакванията, може да се наложи да бъде взета кръв за пълна кръвна картина, биохимично изследване на кръвта или хормонални изследвания.
Апаратни методи

Колпоскопия
По време на гинекологичния преглед със спекулум, важно за профилактиката на рака на маточната шийка е колпоскопското изследване. Колпоскопът е вид микроскоп, с който под увеличение могат да бъдат огледани външните полови органи, влагалището и маточната шийка. С помощта на специални филтри и третиране с р-ри, могат да бъдат визуализирани патологични промени на гореспоменатите органи, невидими с просто око. Всички цитологично сигнализирани жени трябва да бъдат изследвани и колпоскопски. Под колпоскопски контрол може да бъде взета биопсия точно от патологично променения участък (прицелна биопсия)

Ехография
Ехографското изследване се извършва с апарати, посредством ултразвукови вълни благодарение на които могат да бъдат огледани структурите и органите във вътрешността на тялото. Това може да стане с помощта на абдоминален или вагинален трансдюсер. За оценката на женските полови органи особено удобен е вагиналния трансдюсер, тъй като той може да бъде въведен в непосредствена близост до изследваните органи. 
Методът има широко приложение при установяването на бременност и проследяването и.Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg