Техниката е обслужващата част на хирургията. Мозъкът и мисълта са единствените, които формират хирурга.

Първа консултация с гинеколог

   Пубертетно-юношеската /адолесцентната/ възраст е един важен, напрегнат и неспокоен период в развитието не девойката, който продължава почти цяло десетилетие от 10 до 80-годишната и възраст.

През този период се осъществява интензивен растеж - дължината на тялото може да достигне годишно увеличение 80 и повече см, а телесното тегло на 18-годишна възраст в сравнение с теглото на 12 години може да се удвои. Тогава настъпват и бурни промени във всички органи и системи, особено в жлезите с вътрешна секреция и свързаните с тях полови жлези.

Преминавайки от спокойните детски години към зрялата възраст, при девойката възникват и доста неизвестни въпроси, които налагат първата гинекологична консултация. В гинекологичния кабинет Тя влиза обикновено притеснена и напрегната, поради което може да забрави важни въпроси.

Препоръчвам на младата пациентка да се явява при гинеколога с добре оформен менструален календар и списък на интересуващите я въпроси.

На първата гинекологична консултация аз създавам спокойна и достъпна обстановка Уместно е да присъства и някой от родителите. По най-често задаваните въпроси е добре пациентката да е предварително подготвена. Това помага за изграждане на диагнозата.

Най-честите ми въпроси са следните:

       На каква възраст се е появила първата редовна менструация?

       Кой е първият ден на последната редовна менструация?

       Вашият цикъл редовен ли е?

       Какви хирургични операции сте прекарала?

       От какви по-тежки заболявания сте боледувала?

•       Ако получавате болки в долната част на корема, ще се наложи да ги опишете подробно и точно.

       Имате ли понякога „бяло течение"!

       От какви заболявания страда Вашата фамилия?

     Употребявала ли е Вашата майка медикаменти, когато е била бременна с Вас? Във връзка с конкретната пациентка могат да възникнат и други въпроси От

точността на Вашия отговор зависи до голяма степен прецизността на диагнозата.

По време на първата гинекологична консултация давам възможност на младата пациентка да сподели своите проблеми. Обикновено те са свързани с изграждане на необходимата здравна култура на девойката.

Най-често задаваните ми въпроси в гинекологичния кабинет са:

       върху анатомията и функцията на половата система;

       върху фазите на менструалния цикъл и неговия ритъм;

       върху хигиената, респективно по време на цикъла;

       върху полово преносимите заболявания (сифилис, гонорея, СПИН и др.); Широко разпространена между девойките, водещи полов живот, е хламидийната

инфекция или „болестта на тийнейджърите" • едно заболяване, изискващо по-точна диагноза и ефективно лечение.

По време на гинекологичната консултация извършвам общ преглед и едва тогава започвам гинекологичния преглед, който провеждам по два начина - в зависимост от това дали девствената ципа е запазена или не. От важно значение за качеството на прегледа е пациентката да е спокойна и да следи внимателно препоръките и въпросите ми.

Понякога доуточнявам диагнозата с помощта на лабораторни и апаратни изследвания (кръвна картина, урина, изследване на половите хормони, ултразвуково изследване, колпоскопия и др.).

От голямо значение за бъдещата пациентка е първата гинекологична консултация да бъде проведена навреме, за което апелирам към девойките и техните родители. Ранното откриване на отклоненията е предпоставка за своевременно лечение. Тогава се докосваме и до профилактиката на гинекологичните заболявания, както и до начините на предпазване от нежелана бременност.

Моето мнение е, че първата гинекологична консултация трябва да протече като един откровен разговор, даващ възможност за изясняване и решаване на множество „трудни" проблеми. У нас те се подценяват както в семейството, така и в училището, което много често рефлектира непоправимо върху подрастващите.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg