Техниката е обслужващата част на хирургията. Мозъкът и мисълта са единствените, които формират хирурга.

Гинеколгични операции

Материалите в секцията не претендират за изчерпателност. Представена е информация за най-често извършваните оперативни интервенции в нашата клиника. Текстовата част е изцяло авторска.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg